Stuart TownendStuart Townend

Het schrijven van hymns is een bijzondere taak. Het vereist in de eerste plaats een grote Bijbelvastheid en een hechte relatie met God. Vanuit zo’n positie zijn de meest indrukwekkende hymns geschreven die tientallen jaren later nog altijd een dominante plek hebben in kerkmuziek.

Stuart Townend is een van de meest aansprekende schrijver van moderne hymns. Zijn werk bevat onder andere hymns als ‘In Christ Alone’ en ‘How Deep The Fathers Love’. Die liederen alleen al worden nu in één adem genoemd met hymns die al eeuwenlang als standaard gelden, en het zijn slechts twee van de inmiddels tientallen die Townend op zijn naam heeft staan. Als vaste aanbiddingsleider op de Stoneleigh International Bible Week in Groot-Brittannië is hij bovendien een prominente stem in de Britse aanbiddingsbeweging.

Meer over het lied De schepping prijst van Stuart Townend en Keith & Kristyn Getty
Meer over het lied God is mijn Herder van Stuart Townend
Meer over het lied Volheid van God van Stuart Townend en Keith & Kristyn Getty