Holy One (Eeuwige)

Psalms 24:3,4 / Ezekiel 36:25-27 / Isaiah 44:3
Auteurs: Tanja & Eric Lagerström
© 2012 Small Stone Media t/a Hearts United Songs

Vaak ontstaat muziek vanuit allerlei inspiratie. Een boek, een Bijbelstudie, een gebeurtenis in je leven... Maar soms ontstaat een lied... uit een lied!

Een lied kan namelijk inspireren tot het schrijven of bewerken van een ander lied. Dat bleek toen Tanja Lagerström in 2007 het Nederlandstalige lied ‘Eeuwige’ schreef.

‘Eeuwige’ is gebaseerd op Psalm 24 vers 3 en 4, waarin de Psalmist (David) zich afvraagt wie waardig is om de berg van de Heer te bestijgen en voor Hem te verschijnen. “David geeft zelf het antwoord in die Psalm” zegt Tanja. “Degene die reine handen heeft en een zuiver hart. David kende God als Zijn Redder. De hele Bijbel is een aaneenschakeling van verhalen van mensen die uit zichzelf niet heilig kunnen zijn of worden en van een God die Zelf heilig is. Een God die ook Zelf steeds zorgt voor de oplossing waardoor wij weer rein en zuiver worden en dus weer bij Hem mogen zijn. De ultieme oplosssing kwam in Jezus.”

Bij het schrijven van ‘Eeuwige’ kwam ook de tekst van Hebreeën 10 vers 22 sterk naar voren als antwoord op David’s vraag in zijn Psalm: ‘Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen’.

Deze basis, de kloof tussen God en mens die overbrugd wordt dankzij de reiniging van ons hart, werd bij het schrijven van ‘Eeuwige’ opeens weer op een bijzondere manier duidelijk voor Tanja. “De diepte drong ineens tot me door; de betekenis en uitwerking van genade.”

Tanja liet ‘Eeuwige’ aan haar man Eric horen en er werd nog een brug aan het lied toegevoegd die dieper in ging op het ‘zuivere water’, de reiniging om ons puur te maken voor God en onze vrijmoedigheid om daardoor binnen te gaan in het heiligdom. Het werd op deze manier een aanbiddingslied met een uiting van dankbaarheid voor de betekenis van Gods genade.

Er verstreken een paar jaar waarin Eric & Tanja Lagerström het lied ‘Eeuwige’ uitvoerden met onder andere hun Fresh Fire Choir. Tot in de zomer van 2010 het echtpaar een week lang op lokatie ging schrijven voor haar nieuwe album ‘Here Is Your God’. Als inspiratie en klankbord hadden Eric en Tanja hun eerdere muziek meegenomen, waaronder de cd ‘Ronduit Praise in Israel’ uit 1998.
“Toen gebeurde er iets grappigs” vertelt Tanja. “We luisterden naar het lied ‘Ik Zal Mijn Water Gieten Op Dorstig Land’. In dat lied zat een nieuwe passage die de brug was naar een ander deel van het lied: “Stroom van levend water, kom en maak ons rein”. Opeens herontdekten we dit deel en zeiden we tegen elkaar: dit stuk zou mooi passen in het lied ‘Eeuwige’!”

De muziek & tekst van deze nieuwe brug spraken niet alleen aan vanwege het Bijbelse beeld van de reiniging. In de periode waarin ‘Here Is Your God’ geschreven werd, waren Eric & Tanja steeds meer onder de indruk geraakt van de profetieën over Israel, die in deze tijd in vervulling gaan. Het Bijbelgedeelte Ezechiël 36 vers 22-30 is zo’n profetie, waarin de reiniging met zuiver water duidelijk naar voren komt. “En er is een frappante parallel tussen het zichtbare/fysieke en het geestelijke” vertelt Tanja. “Het herstel van Israël vindt tegelijk plaats in de natuur en op het geestelijk vlak. Zo wordt vaak gesproken over de “late regen” in verband met het geestelijk herstel en opbloei van Israël.”

De nieuwe brug voor het lied ‘Eeuwige’ werd dus een al meer dan 10 jaar oude passage uit een ander lied; aangespoord door een verfriste kijk de betekenis van genade en op Israël. “Het sprak tot ons op een veel diepere manier dan ooit tevoren!” vat Tanja samen.

Toen uiteindelijk ‘Eeuwige’ opgenomen zou gaan worden voor ‘Here Is Your God’, kwam de overtuiging bij Eric & Tanja om het album (en dus ook dit lied) in het Engels op te nemen. En dus werd ‘Eeuwige’ vertaald naar ‘Holy One’; een lied dat zo een hele reis heeft doorgemaakt, maar tijdloos spreekt over Gods reinigende genade!

Dit lied is niet meer gratis te downloaden, maar beschikbaar via www.gospelmusic.nl
De tekst van dit lied is nog wel beschikbaar, klik hier

Sample bestand

Bladmuziek bestand

Download bladmuziek

Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/vhosts/zingeennieuwlied.nl/httpdocs/lib/c_reacties.php on line 56


Login in om te kunnen reageren

Reacties