Small Stone Media is EA deelnemerSmall Stone Media is een muziekuitgeverij met een passie voor christelijke muziek.
Directie en medewerkers weten zich gedreven door het verlangen het goede nieuws van Jezus Christus te verspreiden door muziek en zang.
Daartoe ondersteunt zij christen componisten en tekstdichters uit binnen- en buitenland in hun muzikale missie, en wel door een betrouwbare, actieve en ondersteunende partner voor hen te zijn.

Small Stone Media wil haar doel bereiken door het ontplooien van vijf complementaire activiteiten, de vijf stenen uit ons logo:

  1. Music Publishing | in de ruimste zin van het woord
  2. Rights Management | vertegenwoordigen van en opkomen voor rechten van auteurs en uitgevers uit binnen- en buitenland.
  3. Copyright Administratie | voor christelijke muziekuitgeverijen uit de hele wereld voor Europa.
  4. Distributie | van (blad)muziek, zowel via ‘Print-On-Demand’, als via ‘Digital download’ via o.a. European Choral Club, GMC Gospel Music Centre en Gospelmusic.nl.
  5. Services | Initiëren en/of ondersteunen van diverse activiteiten, repertoiredagen en conferenties, alsmede het verlenen van adviezen en consulten op velerlei gebied.

 "He took his staff in his hand, and chose him five smooth stones out of the brook" (1 Samuel 17:40)

Initiatieven van Small Stone Media zijn:

GMC Choral Music KidsMusic.nl - download sheet music GospelMusic.nl - download sheet music Opwekking - download sheet music
European Choral Club Mannenkoren.net Koormuziek.nl Zing een nieuw lied