“Alle liederen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Ze zijn geschreven door christen-musici met het verlangen dat de hun gegeven liederen u  tot zegen zullen zijn. Met de inkomsten uit het gebruik van hun liederen kunnen zij geheel of gedeeltelijk in hun inkomen voorzien. Respecteer alstublieft hun rechten door nota te nemen van het onderstaande.”

Voorwaarden

  1. Als geregistreerd gebruiker van www.zingeennieuwlied.nl ontvangt u van ons periodiek een email waarin u uitgenodigd wordt om files van een nieuw lied te downloaden.
  2. Als geregistreerd gebruiker heeft u 14 dagen de tijd om uw gratis files te downloaden. Na 14 dagen vervalt uw recht tot gratis downloaden.
  3. Na deze termijn zal het lied als digitale download te koop zijn op onze webshop www.gospelmusic.nl onder de daar geldende voorwaarden.
  4. De gratis PDF file geeft u het recht om 5 (vijf) afdrukken te maken. Een licentie voor meer afdrukken kunt u bijkopen bij Gospelmusic.nl
  5. Een mp3 file kunt u opslaan op uw harde schijf. Zorg altijd voor een backup! Voor eigen gebruik is het toegestaan de mp3 naar uw iPod of ander apparaat of drager te kopiëren.
  6. Wij nodigen u van harte uit de liederen te zingen in uw kerkdiensten en samenkomsten. Het is ons gebed dat de liederen u tot zegen zijn.
  7. Wij gaan er van uit dat u als kerk of gemente een CCLI licentie heeft voor het gebruik van liedteksten. Het liedgebruikt dient u dan ook te rapporteren in uw CCLI Copy Report. Heeft u geen CCLI licentie dat bevelen wij u die van harte aan. Meer informatie over CCLI vindt u verderop.
  8. Het is nadrukkelijk NIET toegestaan de pdf- en/of mp3 files met anderen te delen, te vermenigvuldigen, op uw website te zetten of op welke wijze ook te verspreiden. Kopiëren of openbaar maken van deze bladmuziek schaadt de belangen van de auteur(s) en is ook bij wet verboden.

Door het downloaden van de liederen van Zing een nieuw Lied verklaart u akkoord te gaan met deze voorwaarden

Vertalen van liederen

Als u in uw gemeente een lied met een eigen vertaling wilt gaan zingen, dat dient u hiervoor eerst toestemming te vragen aan de uitgever. U kunt hiertoe het ‘Translation Request’ formulier in dienen.

Liedgebruik in kerk en gemeente

De PKN heeft een zeer complete brochure uitgegeven met als titel “Auteursrecht en naburige rechten in de kerk”.
U kunt deze brochure hier downloaden.

Liedteksten: Wilt u liedteksten overnemen, invoeren en opslaan in uw computer,  kopiëren, projecteren of anderszins voor bijeenkomsten gebruiken, dan moet hiervoor het zgn. “Reprografisch recht” worden afgedragen.

U kunt hiervoor contact opnemen met Christian Copyright Licensing Int., die namens rechthebbende dit recht regelt. CCLI, Postbus 249, 7020 AC Zelhem, tel. (0314) 360390, website: www.ccli.nl, e-mail: info@ccli.nl

Bladmuziek: Wilt u deze liederen -al dan niet meerstemmig- met uw groep of koor zingen?

Bestel legale bladmuziek bij Small Stone Media, Postbus 9185, 3301 AD Dordrecht, tel. (078) 616 61 39, website: www.smallstonemedia.com, e-mail: info@smallstonemedia.com

Uitvoeren/zingen/muziek in gemeente: Hiervoor moeten zgn. “Uitvoeringsrechten” worden afgedragen. Dat kan via de collectieve Buma-regeling van Continental Sound, Postbus 81065, 3009 GB Rotterdam, tel. (010) 456 86 88, Website: www.auteursrechtkenniscentrum.nl Men informeert u hier graag over de mogelijkheden.

Audio opname en CD/DVD/Video productie: Hiervoor moeten zgn. “Mechanische rechten” worden afgedragen. Dat kan via Stichting Stemra. tel. (023) 799 79 99, website: www.bumastemra.nl

België: Met betrekking tot het “Liedteksten” en “Bladmuziek” gelden dezelfde regels voor België. Voor het regelen van de “Mechanische- en Uitvoeringsrechten” kunt u terecht bij SABAM. Tel. +32.2.286.82.11, website: www.sabam.be